Hulpverlener

Op mijn website www.psychotherapiepraktijk-dezeeuw.nl kun je meer informatie vinden over mijn praktijk in het Spijkerkwartier van Arnhem. Het gaat om psychotherapie voor zwangeren en psychotherapie voor ouders én hun jonge kinderen.
Ik help op dit moment contractvrij. Dat betekent dat de rekening zélf bij de zorgverzekeraar of gemeente mag indienen. Afhankelijk van je zorgverzekering krijg je daarvan een (groot) gedeelte terug. Het helpt om een restitutiepolis te hebben. Ik heb bij 5 grote zorgverzekeraars (Menzis, CZ, VGZ, Zilveren Kruis, DSW) contracten aangevraagd voor 2021. Dat betekent dat ik vanaf 2021 zwangeren en kwetsbare ouders met psychische klachten met een jonge baby of jong kind door de zorgverzekeraar vergoed kan helpen.
Ik zal telefonisch kennismaken. In dit gesprek schat ik in of ik je in m'n eigen praktijk kan helpen. Ik bied momenteel alleen kortdurende hulp aan.
Als er COVID-19 zorgen zijn bied ik hulp in een beveiligd beeldbelgesprek. Ik ben redelijk handig online en heb de meerwaarde van oneline mee-eten, online mee-spelen en mee- naar bed brengen leren kennen afgelopen periode toen alle hulp met beeldbellen moest.
Ohja, ik kan alleen maar helpen als de andere ouder in ieder geval akkoord is dat de hulp gegeven wordt.